Nieuwsbrief

Colofon

Privacy en richtlijnen

Gegevens volgens (Duitse) mediawet TMG §5:
The Reach Group GmbH
Am Karlsbad 16
10785 Berlin

Vertegenwoordigd door:
Dr. Tim Seewöster

Contact

T: +49 (0) 30 – 22 33 44 77
F: +49 (0) 30 – 22 33 44 78
E: info@reachgroup.com

Registratiegegevens

Kantoor van inschrijving: Amtsgericht Berlin Charlottenburg
Registratienummer: HRB 167958

BTW Nr.: DE 300559237

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze webpagina’s wordt met grote zorgvuldigheid opgesteld. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder van diensten zijn wij volgens § 7 par. 1 van de mediawet (TMG) naar gewoon recht verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht toe te zien op overgedragen of opgeslagen informatie afkomstig van derden of te controleren op omstandigheden die op wederrechtelijke activiteiten wijzen. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van gebruik van bepaalde informatie volgens gewoon recht blijven onverlet. Deze verantwoordelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip dat ons een daadwerkelijke wetsoverschrijding ter kennis is gebracht. Wanneer dergelijke wetsovertredingen ons ter kennis komen, zullen wij deze inhoud onverwijld verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links (koppelingen) naar externe websites van derde partijen, op de inhoud waarvan wij geen invloed kunnen uitoefenen. Wij kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor deze inhouden van derden. Voor de inhoud van de websites waarheen deze links leiden is te allen tijde de aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. De middels links gekoppelde websites zijn ten tijde van het aanbrengen van de link op mogelijke wetsovertreding gecontroleerd. Wederrechtelijke inhoud is ten tijde van het aanbrengen van de link niet gesignaleerd. Voortdurende controle van de middels links gekoppelde websites is echter zonder duidelijk blijk van wetsovertreding niet uitvoerbaar. Wanneer ons wetsovertredingen ter kennis komen, zullen dergelijke links onverwijld worden verwijderd.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website op deze pagina’s geplaatste inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke andere vorm van gebruik dan door het auteursrecht toegestaan, is schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of vervaardiger noodzakelijk. Downloaden en kopiëren van deze website is alleen toegestaan voor privégebruik en niet voor handelsdoeleinden. Voorzover de inhoud van deze webpagina niet door de exploitant is opgesteld, zullen de auteursrechten van derden in acht worden genomen. In het bijzonder zal inhoud afkomstig van derden als zodanig worden aangegeven. Wanneer u niettemin overschrijding van auteursrechten gewaar wordt, verzoeken wij u ons hierop attent te maken. Wanneer ons wetsovertredingen ter kennis komen, zullen dergelijke links onverwijld worden verwijderd.